1.3 วัตถุประสงค์

ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อศึกษาถึงความเชื่อต่างๆและความเชื่อที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา
2.เพื่อศึกษาถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ ที่ไม่มีในแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด  หุก่ม ของพิธีกรรม และหุก่มของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมนั้นในบริบทต่างๆ
3.เพื่อศึกษาความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมศาสนาที่ไม่มีในแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด  ของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น