1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

ความเชื่อ หมายถึง ความเชื่อของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะอยู่บนความถูกต้องและไม่ถูกต้องของหลักการอิสลามก็ได้ ได้แก่ ความเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมนั้นเป็นการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด  , ความเชื่อว่าถ้าประกอบพิธีกรรมแล้วจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ, ความเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของบรรพบุรุษ เป็นต้น

พิธีกรรม หมายถึง รูปแบบการกระทำใหม่ๆ ที่บุคคลนั้นๆ ปฏิบัติสืบทอดกันมาในโอกาสต่างๆ มีความเชื่อว่าเป็นเรื่องศาสนา โดยที่การกระทำนั้นๆไม่มีในสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด  และหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺ  อันได้แก่ พิธีกรรมการทำอีซีกุโบ๊ร หรือ อัรฺวะฮฺ การทำเมาลิดให้แด่ท่านนบีมุฮัมมัด  การทำบุญในวันพุธสุดท้ายของเดือนเศาะฟัร อาชูรอ และนิสฟูชะอฺบาน
ชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
บทบัญญัติ หมายถึง คำสั่งใช้ที่มีปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยมีแบบอย่างการกระทำจากท่านนบีมุฮัมมัด r

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น